V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 na ochranu osobních údajů – tzv. GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018, bychom Vás rádi informovali o následujících náležitostech, které se vztahují k ochraně Vašich osobních údajů a ubezpečili Vás, že naše společnost k této problematice přistupuje s veškerou zodpovědností a profesionalitou.

Máme zpracován a zaveden vnitřní kontrolní, technický a bezpečnostní systém zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje zpracováváme převážně za účelem vedení personální a mzdové agendy pro dodržení právních povinností uložených zvláštními zákony. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, tituly,
 • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • bydliště,
 • číslo občanského průkazu nebo pasu,
 • údaj o zdravotní pojišťovně,
 • u cizinců doklad o povolení pobytu,
 • osobní číslo,
 • fotografie (omezený rozsah),
 • údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 • výši a strukturu mzdy, přehled interních půjček, rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících (děti, manželé), a to konkrétně jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • číslo bankovního účtu,
 • kamerové záznamy (pouze obrazové záznamy za účelem prevence a odhalování protiprávního jednání zaměstnanců a cizích osob v určených prostorách a při vstupu a výstupu z objektu).

Všichni zaměstnanci mají právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme a právo požadovat opravu údajů nebo požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností.

Více z této kategorie: « Nabídka strojního obrábění
Operační program podnikání a inovace
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zelený úvěr
EU
 

spolehliva firma 2019

Formy Tachov s.r.o.     Oldřichov 82       CZ - 347 01 Tachov

Phone: +420 374 695 011     Fax: +420 374 695 020    E-mail: info@formy.cz     Facebook: Facebook

Partnerství v péči o formy na vstřikování plastů

© 2005–2022 Formy Tachov s.r.o., O stránkách, webdesign: Agionet Plzeň (2016)